Termeni și condiții

feature

Termeni şi condiţii de utilizare

Site-ul www.sdhouse.ro este deţinut şi administrat de către SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL, societate română cu sediul social în Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr.44C, Complex Domus Mex Băneasa, sect. 1 cu nr. J40/4023/28.03.2013, având cod unic de înregistrare fiscală RO 31424286, ce poate fi contactată la adresa de e-mail: office@sdhouse.ro.

În acest document sunt stabiliţi termenii şi condiţiile de utilizare a acestui site. Accesul şi uitilizarea site-ului se fac sub autoritatea regulilor menţionate în acest document. Continuarea utilizării acestui site presupune inţelegerea şi acceptarea regulilor precum şi asumarea responsabilităţii în cazul încălcării lor.

Administratorul site-ului îşi rezervă oricând dreptul de a modifica Termenii şi Condiţiile, fără a fi nevoit să anunţe acest lucru.

Toate drepturile de autor asupra conţinutului acestui site aparţin în exclusivitate SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL şi nu pot fi utilizate sau copiate fără un acord scris prealabil din partea proprietarului.

Accesul la site

Utilizatorul se angajează să respecte legile în vigoare pe toată durata utilizării site-ului. De asemenea, se obligă să nu desfăşoare activităţi de tip hacking, cracking sau altele similare care pot aduce prejudicii la buna funcţionare a site-ului, a serverului sau a securităţii informaţiilor. Utilizatorul site-ului nu va transmite, afişa, publica sau reproduce informaţiile regăsite pe acesta şi nici nu va crea produse similare sau vinde informaţii sau servicii obţinute prin accesarea paginilor.

Toate costurile aferente utilizării site-ului precum şi cele care ţin de serviciile de telefonie sau internet vor fi suportate de către utilizator.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii care accesează acest site au următoarele drepturi:

– să exploreze conţinutul www.sdhouse.ro

Limitarea răspunderii

Toate datele, imaginile şi specificaţiile tehnice prezentate pe acest site au caracter informativ. SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventuale schimbări ale preţurilor sau specificaţiilor produselor care se regăsesc pe site. SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL îşi asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale site-ului www.sdhouse.ro, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori, în acest sens.

Drepturi de autor (copyright)

Conţinutul acestui site, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi, baze de date şi orice alte date sunt proprietatea SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL şi sunt protejate conform Legii Drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Este interzisă reproducerea, traducerea şi utilizarea informaţiilor publicate, fără acordul prealabil al SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL.

Date cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate la crearea contului sau înscrierea la newsletter.

Scopul colectării datelor este înscrierea pentru primirea de noutăţi pe e-mail din partea firmei. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate unei terţe părţi.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte ţări. În cazul în care unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil la adresa de mail office@sdhouse.ro.

Furnizarea datelor personale către SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceştia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanţe şi pot solicita în mod gratuit ştergerea acestora din baza de date conform procedurii descrise mai sus.

SC SCANDINAVIAN DESIGN HOUSE SRL este înregistrat în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 30589.

Legislaţie

Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului se supun legislaţiei României. În caz de litigiu, se va incerca soluţionarea amiabilă între părţi, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei. În cazul în care litigiul nu este soluţionat pe cale amiabilă, competența revine instanţelor judecătoreşti din Bucureşti.

Partenerii noștri